Rozwód Lubin, Legnica, Głogów Adwokat

Rozwód – od czego zacząć?

Decyzja o rozwodzie zapewne jest jedną z najtrudniejszych w życiu. Kiedy jednak zapadnie takie ustalenie, warto wiedzieć od czego zacząć.

Rozwiązać małżeństwo może tylko sąd, dlatego pierwszym krokiem powinno być złożenie pozwu. Sądem właściwym do orzekania w sprawie o rozwód jest sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile jedno z małżonków nadal zamieszkuje w okręgu tego sądu.  Oznacza to, że mieszkając w miejscowości Lubin, Głogów czy Legnica, pozew należy skierować do Sądu Okręgowego w Legnicy. Jeżeli oboje małżonków przeprowadziło się do miejscowości znajdujących się w okręgu innego sądu, Twoją sprawę rozpozna sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Aby Sąd rozstrzygnął sprawę o rozwód musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Wpłaty możesz dokonać bezpośrednio na konto lub kupując znaki opłaty sądowej w kasie, która znajduje się w większości sądów – także w Sądzie Rejonowym w Lubinie i Głogowie.

W pozwie musisz określić swoje żądanie dotyczące sposobu rozwodu, władzy rodzicielskiej, alimentów na rzecz małoletnich dzieci, zasad kontaktowania się z dziećmi, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Na Twój wniosek Sąd może orzec także o alimentach należnych jednemu z małżonków i o podziale majątku wspólnego.

Na tym etapie bardzo ważne jest odpowiednie sprecyzowanie swoich żądań, gdyż prawomocne rozstrzygnięcie o rozwodzie będzie odnosiło skutki w dalszym Twoim życiu.

Szczegóły postępowania i rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód przedstawię w kolejnych artykułach.


Potrzebujesz pomocy adwokata w sporządzeniu pozwu o rozwód lub poprowadzeniu sprawy?

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook