Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód za porozumieniem stron – co to takiego?

Rozwód za porozumieniem stron to często spotykane określenie polubownego sposobu rozwiązania małżeństwa. Rozwód bez orzekania o winie to rozwiązanie dla małżonków, którzy potrafią dojść do porozumienia. Niniejszy artykuł pomoże zrozumieć czym właściwie jest rozwód bez orzekania o winie i jakie przynosi korzyści.

 

Rozwód za porozumieniem stron – co to takiego?

 

Już z samej nazwy wynika, rozwód za porozumieniem stron dotyczy sytuacji, w której małżonkowie wspólnie podejmują decyzję o rozwiązaniu małżeństwa. W takim przypadku sąd rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta musi być przemyślana. Rozwód może być orzeczony tyko w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład ma miejsce wtedy, kiedy między małżonkami nie ma już żadnej więzi fizycznej, emocjonalnej ani gospodarczej. Powyższe okoliczności muszą być również trwałe, co oznacza, że nie nastąpiły na skutek jednorazowej sytuacji, a żadne z małżonków nie widzi już możliwości odbudowania wzajemnych relacji.

 

Kiedy małżonkowie są zgodni co do powyższych kwestii, najlepszym rozwiązaniem będzie wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron. Taki sposób wyjścia z małżeństwa pozwoli na zaoszczędzenia mnóstwa czasu, nerwów i pieniędzy. Jeśli małżonkowie zgodnie ustalą wszystkie istotne okoliczności dotyczące rozwodu, wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Wspólne wypracowane porozumienie zawsze będzie lepszym i szybszym rozwiązaniem dla obu stron.

 

Oczywistym jest, że nie zawsze takie rozwiązanie będzie możliwe oraz korzystne. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków będzie jednak przedmiotem kolejnego artykułu.

 

Rozwód bez orzekania o winie w praktyce

 

Wiele kwestii dotyczących rozwiązania małżeństwa warto umówić z małżonkiem jeszcze przed zainicjowaniem postępowania sądowego. Może się bowiem okazać, że wypracujecie kompromis już na tym etapie, dzięki czemu rozwód okaże się jedynie formalnością. W innym przypadku sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, którego celem będzie ustalenie który z małżonków jest winnym rozpadu małżeństwa. Oznacza to zazwyczaj kilka/kilkanaście rozpraw, przesłuchiwanie świadków z najbliższego otoczenia, a także eskalacja konfliktu między małżonkami, który zazwyczaj odbija się na wspólnych małoletnich dzieciach.

 

Co istotne, małżonkowie mogą dojść do porozumienia w zakresie winy w rozpadzie ich związku także na etapie postępowania sądowego. Pierwsza nieudana próba polubownego zakończenia małżeństwa, nie wyklucza możliwości zmiany stanowiska aż do zamknięcia rozprawy przez sąd drugiej instancji.

 

Takie sytuacje zdarzają się często i wynikają z faktu, że z biegiem czasu emocje małżonków opadają i uświadamiają oni sobie wszystkie konsekwencje swoich wcześniejszych wyborów i wojny w sądzie.

 

Sąd, który rozpoznaje sprawę o rozwód, mimo, że małżonkowie doszli do porozumienia, jest zobowiązany do przeprowadzenia rozprawy, podczas której przesłucha obu małżonków w celu potwierdzenia faktu, że wszelkie więzi między nimi zostały utracone i żadne z nich nie widzi już możliwości odbudowania relacji.

 

Rozwód za porozumieniem stron, a sprawy dotyczące dzieci

 

Oprócz sposobu rozwiązania małżeństwa, małżonkowie mogą również ustalić kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci, w szczególności miejsce ich zamieszkania, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z  rodziców, kontakty oraz wysokość kontaktów. Jeżeli małżonkowie są w stanie się porozumieć w każdej z ww. kwestii powinni spisać pisemne porozumienie, które zostanie uwzględnione przez sąd, pod warunkiem, że jest zgodne z dobrem małoletniego dziecka. W przeciwnym razie, sąd wyda w tym zakresie rozstrzygnięcie.

 

Należy pamiętać, że nawet jeżeli nie jesteście w stanie porozumieć się, co do którejś z kwestii dotyczącej dzieci, np. wysokości alimentów, nadal możecie wnioskować o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. W takiej sytuacji sąd rozpoznając sprawę ograniczy większość postępowania dowodowego jedynie do spornych kwestii.

 

 

Przepisy dotyczące postępowania w sprawach o rozwód i o separację znajdziesz w Kodeksie postępowania cywilnego art. 436-446.

Pełny tekst aktu prawnego pobierzesz ze strony:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

 


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook