Spadek Adwokat Lubin Katarzyna Urbanowicz - Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe – co powinieneś wiedzieć?

W dzisiejszym artykule przedstawię podstawowe informacje dotyczące dziedziczenia. Śmierć bliskiej osoby zawsze jest tragedią, ale warto pamiętać o formalnościach związanych ze spadkiem. Często brak konsultacji z prawnikiem, może przynieść negatywne konsekwencje w dalszym życiu.

Kto dziedziczy po rodzicach?

W pierwszej kolejności po rodzicach dziedziczą dzieci. Jeśli spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w małżeństwie, do spadkobrania uprawniony jest również jego małżonek.

Trzeba pamiętać, że małżonkowi przypada prawo dziedziczenia co najmniej ¼ spadku. Pozostała część masy spadkowej jest dzielona pomiędzy dzieci w częściach równych. Jednak jeśli uprawnionych do spadkobrania jest mniej niż 4 osoby, każdy dziedziczy w części równej (np. małżonek i dwoje dzieci – każde po 1/3 spadku).

 

Z czego składa się spadek?

Spadek to nie tylko wartości dodatnie. Należy pamiętać, że bliska Ci osoba w chwili śmierci mogła posiadać długi, które też wchodzą w skład masy spadkowej. Po śmierci spadkodawcy za jego długi odpowiadają jego spadkodawcy. Możesz jednak się uchronić przed tą odpowiedzialnością składając stosowne oświadczenie.

 

Kiedy i gdzie załatwić formalności związane ze spadkiem?

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku masz sześć miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jeżeli w tym czasie nie złożysz żadnego oświadczenia, zakłada się, że przyjąłeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Odpowiadasz wtedy za długi, które spoczywały na spadkodawcy do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek. Ponosisz jednak odpowiedzialność całym swoim majątkiem – nie tylko składnikami, które odziedziczyłeś po spadkodawcy.

Kiedy wiesz, że spadkodawca pozostawił po sobie długi o znacznej wartości warto złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku możesz złożyć u notariusza lub w sądzie podczas postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest Sąd Rejonowy, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce stałego pobytu. Oznacza to, że jeżeli mieszkał przed śmiercią w Lubinie lub okolicach – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

Powyższe informacje dotyczą tylko dziedziczenia ustawowego – tj. tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Dziedziczenie testamentowe będzie przedmiotem kolejnego artykułu.


Potrzebujesz pomocy adwokata w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub poprowadzeniu sprawy?

Zapraszam do kontaktu:

Lubin ul Bema 10/1

tel. +48  500 214 627

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl