Jazda pod wpływem alkoholu - Adwokat Katarzyna Urbanowicz Lubin, Głogów, Legnica

Jazda pod wpływem alkoholu – co musisz wiedzieć? Adwokat Lubin – Katarzyna Urbanowicz

Zbliża się okres świąteczno-noworoczny. Od wielu lat  w tym czasie możemy się spodziewać częstszych kontroli trzeźwości na drogach. Niektórzy po zakrapianej alkoholem uroczystości rodzinnej decydują się wsiąść za kierownicę. Takie zachowanie jest bardzo nieodpowiedzialne, a przede wszystkim sprzeczne z prawem. Jazda pod wpływem alkoholu, w zależności od wysokości zawartości alkoholu we krwi, stanowi wykroczenie lub przestępstwo.

 

Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo.

 

Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan ten występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Odpowiedzialność karną za taki czyn reguluje art. 178a Kodeksu karnego, który stanowi, że ten kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Kara jednak będzie surowsza, kiedy popełniasz to samo przestępstwo po raz kolejny – wówczas może wynieść od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z adwokatem.

 

Zupełnie inną sytuacją będzie spowodowanie wypadku drogowego pod wypływem alkoholu. Kiedy konsekwencją takiego zdarzenia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego, jedyną możliwą karą będzie kara pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Co więcej, w takim przypadku poniesiesz również dotkliwe konsekwencje finansowe. Twój ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu lub jego rodzinie należne odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, ale będzie miał w stosunku do Ciebie roszczenie regresowe. To oznacza, że w przypadku gdy spowodowałeś wypadek pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel może żądać od Ciebie zwrotu całości wypłaconych kwot.

 

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu jest wykroczeniem.

 

W przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w 1 dm3 wydychanego powietrza od 0,1 mg do 0,25 mg jazda pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie.

Oznacza to, że konsekwencje takiego zdarzenia są łagodniejsze. Odpowiedzialność karną za jazdę w stanie po użyciu alkoholu reguluje art. 87 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że ten, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

 

Pamiętać należy, że bez względu na to czy dopuścisz się przestępstwa czy wykroczenia  sąd obligatoryjnie orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W szczególnych okolicznościach zakaz ten może zostać orzeczony nawet dożywotnio.

 

Trzeźwość kierowców jest tematem wielu kampanii społecznych. Jedną z nich jest „Prowadzę- jestem trzeźwy”.

Więcej o akcji: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/194513,Ruszyla-kampania-Prowadze-jestem-trzezwy.html

 

Pamiętaj, że jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu przysługuje Ci prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem. Adwokat pomoże Ci w realizacji Twojego prawa do obrony.

 


Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook