Alimenty Lubin Adwokat Katarzyna Urbanowicz

Alimenty – Podwyższenie alimentów – kiedy to możliwe?

 

W wyroku dotyczącym rozwodu sąd ustalił wysokość alimentów względem małoletniego dziecka. Od tego czasu jednak minęło już kilka lat, a kwota przelewanych co miesiąc alimentów wciąż jest taka sama. Czy da się z tym coś zrobić?

 

Przesłanki do podwyższenia alimentów

 

Jedynym możliwym powodem wniesienia powództwa o podwyższenie alimentów na dziecko może być zmiana stosunków, tj. okoliczności, które w istotny sposób wpływają na ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego. Jako przykład można wskazać:

  • Zwiększenie kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów dziecka – pojawienie się nowych potrzeb dziecka (rozpoczęcie nauki w szkole, nowe hobby, korepetycje)
  • Pogorszenie stanu zdrowia lub sytuacji ekonomicznej opiekuna dziecka (choroba, wypadek, utrata pracy)
  • Obniżenie kosztów utrzymania lub znaczące zwiększenie przychodu zobowiązanego do płacenia alimentów (awans w pracy, otrzymanie spadku, spłacenie kredytu)

Trzeba pamiętać, że w sprawie o podwyższenie alimentów istotne jest tylko to, co się zmieniło od ostatniego wyroku, np. o rozwód, kiedy sąd zasądził alimenty. W tym postępowaniu nie będzie badane czy w poprzednim wyroku prawidłowo ustalono wysokość alimentów. Kluczowa jest zmiana okoliczności, a nie ponowna ocena sytuacji, której sąd dokonał w poprzednim postępowaniu ustalającym wysokość alimentów (w sprawie o alimenty lub o rozwód).

 

Jak dochodzić podwyższenia alimentów?

 

Podwyższyć alimenty można tylko na drodze sądowej. Oznacza to, że koniecznym jest złożenie pozwu do sądu rejonowego, miejscowo właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów. Oznacza to, że jeżeli dziecko mieszka w Lubinie, musisz w jego imieniu złożyć pozew do Sądu Rejonowego w Lubinie.

Uprawniony w postępowaniu dotyczącym alimentów jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych. Oznacza to, że wytaczając powództwo o podwyższenie alimentów nie musisz ponosić żadnej opłaty.

Postępowanie sądowe może trwać bardzo długo. Warto zatem rozważyć złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Sąd wówczas wyda postanowienie w przedmiocie wysokości alimentów, które będzie obowiązywało tymczasowo – do czasu zakończenia sprawy.

 

Jak się bronić przed podwyższeniem alimentów?

 

Jeżeli zostałeś pozwany o podwyższenie alimentów, możesz złożyć odpowiedź na pozew. Przede wszystkim skup się na wykazaniu, że od czasu ostatniego wyroku, w którym sąd zasądził alimenty (np. o rozwód) nie nastąpiła istotna zmiana okoliczności, która uzasadniałaby podwyżkę alimentów.

Możesz również próbować wykazać, że od tamtego czasu Twoja sytuacja się pogorszyła i nie możesz płacić alimentów w wyższej kwocie – np. masz na utrzymaniu kolejne dziecko, straciłeś pracę w sposób niezawiniony, zmniejszyły się Twoje zarobki.

 


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook